Chương trình đào tạo inhouse “Lãnh Đạo Chuyển Đổi” được Mentor Đàm Thế Ngọc dành riêng cho lãnh đạo của T&C Consulting. Chương trình được thiết kế cho lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp để xác định mục tiêu và tạo ra chuyển đổi tích cực trong đội ngũ nhân sự của mình. Khoá học diễn ra sôi nổi và thuận lợi với sự nhiệt tình và hăng say học tập của các anh chị học viên đến từ T&C Consulting.

Chủ tịch Strategy & Innovation Global (Học Viện Chiến Lược và Đổi Mới Sáng Tạo – SI Global), Mentor Đàm Thế Ngọc đã trực tiếp đồng hành và truyền tải kiến thức về mô hình tạo ra kết quả đột phá và các chiến lược của lãnh đạo để tạo ra chuyển đổi.

Cụ thể hơn, nội dung khoá học bao gồm:

Mô hình tạo ra kết quả đột phá

  • Xác định kết quả mong muốn
  • Tìm kiếm những hành vi chủ chốt ảnh hưởng tới kết quả
  • 06 Nguồn gây ảnh hưởng để tạo ra thay đổi toàn diện

12 Chiến lược của lãnh đạo để tạo ra chuyển đổi tập trung vào các đối tượng cụ thể:

  • Cá nhân
  • Tập thể
  • Cơ chế, chính sách

Những nội dung trên được truyền đạt qua nhiều phương pháp mang tính ứng dụng và tương tác cao. Có thể kể đến như thảo luận nhóm, hỏi đáp, video, case study, và thực hành tại chỗ. Nhờ tinh thần hăng say học hỏi và nhiệt tình đóng góp của các anh chị, khoá học đã thu được những cuộc thảo luận chất lượng giúp mọi người học hỏi lẫn nhau.

Mentor Đàm Thế Ngọc, đồng hành cùng các học viên trong hoạt động nhóm.

Kết thúc khoá học, các anh chị lãnh đạo từ phía T&C chia sẻ rằng đã thu được nhiều bài học thiết thực và sẵn sàng để áp dụng trong công việc của mình. Được Mentor Đàm Thế Ngọc đồng hành cùng T&C tìm ra giải pháp giúp tổ chức tối ưu nguồn lực để đạt được mục tiêu đột phá.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình inhouse được thiết riêng theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, hãy liên lạc với Học Viện Chiến Lược và Đổi Mới Sáng Tạo – SI Global để được Mentor Đàm Thế Ngọc trực tiếp cố vấn.