THE SIGLOBAL

Strategy & Innovation Global

Học Viện Chiến Lược và Đổi Mới Sáng Tạo – SI Global ra đời với sứ mệnh trở thành một đơn vị Đào tạo & Tư vấn uy tín trong lĩnh vực Learning & Development tại Việt Nam. Chúng tôi đang nỗ lực để mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp đào tạo, tư vấn mang tính ứng dụng cao từ đó góp phần nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực L&D.