Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa Training, Coaching và Mentoring là rất quan trọng để có thể áp dụng phương pháp phù hợp vào từng tình huống và mục tiêu cụ thể. Việc chọn phương pháp đúng sẽ giúp tăng cường sự phát triển cá nhân và nâng cao hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức. Hãy cùng Học Viện Chiến Lược và Đổi Mới Sáng Tạo – SI Global tìm hiểu về sự khác biệt giữa ba khái niệm này nhé.

Giới thiệu chung về Training, Coaching và Mentoring

Trong môi trường công việc và phát triển cá nhân, Training, Coaching và Mentoring đóng vai trò quan trọng để nâng cao hiệu suất và phát triển kỹ năng của một cá nhân. Mặc dù có mục tiêu chung là giúp người được đào tạo, huấn luyện hoặc hướng dẫn phát triển, nhưng cách tiếp cận và phạm vi của từng hoạt động này có sự khác biệt.

1. Training (Đào tạo)

– Training là quá trình truyền đạt kiến thức, kỹ năng và thông tin cụ thể cho một nhóm người hoặc một cá nhân nhằm nâng cao hiệu suất làm việc trong một lĩnh vực cụ thể.

– Mục tiêu của training là truyền đạt những kiến thức, kỹ năng và thông tin cần thiết để giúp người được đào tạo hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

– Lợi ích của training bao gồm cung cấp kiến thức mới, cải thiện kỹ năng công việc, tăng cường sự tự tin và nâng cao khả năng thích ứng với các thay đổi trong môi trường làm việc.

2. Coaching (Huấn luyện/Khai vấn)

– Coaching là quá trình hỗ trợ cá nhân hoặc nhóm nhằm tăng cường khả năng tự học và phát triển.

– Mục tiêu của coaching là giúp người được huấn luyện nhận biết và khai thác tối đa tiềm năng của bản thân, phát triển kỹ năng cá nhân và đạt được mục tiêu cá nhân hoặc nghề nghiệp.

– Lợi ích của coaching bao gồm sự phát triển cá nhân, tăng cường khả năng tự học và tự khám phá, thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và đạt được mục tiêu cá nhân.

3. Mentoring (Hướng dẫn/Cố vấn)

– Mentoring là một quá trình dẫn dắt và chia sẻ kinh nghiệm từ người có kinh nghiệm (mentor) cho người mới (mentee).

– Mục tiêu của mentoring là truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và hướng dẫn cho người mới, giúp họ phát triển sự tự tin, khám phá tiềm năng và đạt được mục tiêu cá nhân hoặc nghề nghiệp.

– Lợi ích của mentoring bao gồm sự truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, phát triển mối quan hệ và mạng lưới, và giúp mentee vượt qua những thách thức trong công việc và sự nghiệp.

Dù có mục tiêu và phạm vi khác nhau, training, coaching và mentoring đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cá nhân và nâng cao hiệu suất làm việc. Training tập trung vào truyền đạt kiến thức và kỹ năng, coaching tập trung vào khả năng tự học và phát triển cá nhân, trong khi mentoring tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn. Sự hiểu biết về sự khác biệt giữa ba hoạt động này giúp chọn phương pháp phù hợp để tăng cường sự phát triển và thành công cá nhân.

Sự khác biệt giữa Training, Coaching và Mentoring

Khác biệt giữa mục tiêu và phạm vi

– Training: Mục tiêu của training là truyền đạt kiến thức, kỹ năng cụ thể. Phạm vi của training thường là hướng dẫn và rèn luyện những kỹ năng hoặc kiến thức định sẵn, giúp người được đào tạo nắm bắt và áp dụng chúng.

– Coaching: Mục tiêu của coaching là tăng cường khả năng tự học và phát triển của người được huấn luyện. Phạm vi của coaching tập trung vào việc hỗ trợ người được huấn luyện trong việc tìm ra giải pháp, phát triển kỹ năng quản lý, định hướng và phát triển bản thân.

– Mentoring: Mục tiêu của mentoring là chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn người mới. Phạm vi của mentoring tập trung vào việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết của người có kinh nghiệm (mentor) với người mới (mentee), nhằm giúp mentee phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực tương ứng.

Sự khác biệt  về tính chất

– Training: Training là một quá trình chủ động, có chương trình và hướng dẫn rõ ràng từ người đào tạo. Người được đào tạo thường là người học theo một kế hoạch và chương trình đã được chuẩn bị sẵn.

– Coaching: Coaching là một quá trình tương tác cao giữa người huấn luyện (coach) và người được huấn luyện (coachee). Người được huấn luyện thường được khuyến khích và động viên để tìm ra giải pháp và phát triển bản thân thông qua sự thảo luận và hỏi đáp.

– Mentoring: Mentoring là một quá trình chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn. Nó thường mang tính chất lắng nghe và hướng dẫn từ người có kinh nghiệm (mentor) đến người mới (mentee). Mối quan hệ mentoring thường dựa trên sự tương tác, giao tiếp và sự trao đổi ý kiến giữa hai bên.

Sự khác biệt về đối tượng và mối quan hệ

– Training: Training thường được áp dụng cho một nhóm người cần được đào tạo trong cùng một lĩnh vực hoặc vị trí công việc.

– Coaching: Coaching có thể áp dụng cho cá nhân hoặc một nhóm những người cần được hỗ trợ, giúp họ đạt được mục tiêu cá nhân hoặc chung.

– Mentoring: Mối quan hệ mentoring xảy ra giữa người có kinh nghiệm (mentor) và người mới (mentee), nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn mentee trong việc phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực tương ứng.

Bảng so sánh giữa Training, Coaching và Mentoring

TrainingCoachingMentoring
Mục tiêuChuyển đạt kiến thức, kỹ năng cụ thể.Tăng cường khả năng tự học và phát triểnChia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn
Phạm viHướng dẫn và rèn luyện kỹ năng định sẵnHỗ trợ tìm ra giải pháp và phát triểnChia sẻ kiến thức và hướng dẫn
Tính chấtChủ động, có chương trình và hướng dẫnTương tác cao, khuyến khích tìm giải phápChia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe, hướng dẫn
Đối tượngNhóm người cần được đào tạoCá nhân hoặc nhóm cần được hỗ trợMối quan hệ giữa người có kinh nghiệm và người mới
Mối quan hệMột chiều từ người đào tạo đến học viênHai chiều giữa người huấn luyện và coacheeHai chiều giữa mentor và mentee

Qua bảng so sánh trên, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa Training, Coaching và Mentoring về mục tiêu, tính chất, đối tượng và mối quan hệ. Training tập trung vào chuyển đạt kiến thức và kỹ năng cụ thể, coaching tập trung vào tăng cường khả năng tự học và phát triển, và mentoring tập trung vào chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn. Mỗi hình thức đều có tính chất và mục tiêu riêng, phù hợp với các tình huống và nhu cầu khác nhau.

Kết luận

Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa training, coaching và mentoring là rất quan trọng để có thể áp dụng phương pháp phù hợp vào từng tình huống và mục tiêu cụ thể. Việc chọn phương pháp đúng sẽ giúp tăng cường sự phát triển cá nhân và nâng cao hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức. Tùy thuộc vào mục tiêu, đối tượng và tình huống, chúng ta có thể sử dụng một hoặc kết hợp nhiều phương pháp này để đạt được kết quả tốt nhất.

Trên đây là những thông tin tổng quát nhất mà bạn cần để phân biệt rõ Training (Đào tạo), Coaching (Huấn luyện) và Mentoring (Cố vấn). Khi áp dụng anh/chị có băn khoăn gì vui lòng liên hệ với Học Viện Chiến Lược và Đổi Mới Sáng Tạo – SI Global để nhận được sự tư vấn hỗ trợ của đội ngũ nhân sự.