Chúc mừng !::name|bạn::! đã đăng ký tải thành công Ebook. Email từ Mentor Đàm Thế Ngọc sẽ gửi đến bạn trong ít phút tới để bạn có thể download. 

ĐĂNG KÝ TẢI EBOOK THÀNH CÔNG


Ngoài ra vào ngày 13.09.2023 tới đây, Mentor Đàm Thế Ngọc có tổ chức một sự kiện đào tạo Webinar "Chiến lược quản trị đội ngũ sale để đột phá doanh số". Buổi chia sẻ Online nhưng có thể giúp đội ngũ sales bạn quản lý tăng 10%, 30% Doanh số ngay tháng tiếp theo, thậm chí là nhiều hơn thế.

FREE WEBINAR

Để tương tác với các thành viên trong nhóm học hoặc có câu hỏi gì về khóa học, vui lòng 
BẤM VÀO ĐÂY để tham gia nhóm hỗ trợ học viên của chương trình.