Chúc mừng !::name|bạn::! đã đăng ký thành công tham dự chương trình Webinar "Chiến lược quản trị đội ngũ sale để đột phá doanh số". Email từ Mentor Đàm Thế Ngọc gửi đến bạn trong ít phút tới, vui lòng check email để không bỏ lỡ sự kiện này nhé! 

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Để tương tác với các thành viên trong nhóm học, vui lòng 
BẤM VÀO ĐÂY để tham gia nhóm hỗ trợ học viên của chương trình.